Тетяна Скiбiцька Прибутковий будинок як провiдний архiтектурний тип у забудовi мiст України кiнця ХIХ - початку ХХ ст.